תפילה להצלחה במבחן

פרק תהילים ותפילות מועילות להצלחה במבחנים

תפילה להצלחה במבחן

יהי רצון מלפניך, השם אלוקי ואלוקי אבותי, שתאיר עיניי במאור חוכמתך ותשפיע עלי מאין סוך טובך, רחם נא עלי ופתח את שכלי, ויישוב הדעת תן בקרבי.
תן בי בינה להצליח ולענות נכון על כל השאלות, ואת המבחן בקלות לעשות. (לאלו שלומדי מקצוע יוסיפו – כדי להתפרנס בכבוד).
אב הרחמים מלך קדוש הינך אחד בכל הדימיונות, ואליך קשורים כל המחשבות.
זכני ברחמיך למחשבה צלולה ודעת נקייה ויישוב הדעת. זכני לזכור אותך תמיד ובתורתך הקדושה להתמיד.
אבי אב הרחמן ! מאמין אני באמונה שלימה שכל הדעת של העולם (ושל כל הנשמות) לך היא.
לכן רחם עלי וחנני מאיתך חכמה בינה ודעת, שאזכה לדעת את כל התשובות ואת המבחן לעבור בקלות.
אמן כן יהי רצון .

תפילה לפני מבחנים

אנא ה' עזרני להצליח במבחן ……… שאני עומד\ת לעשות.
עזרני לזכור היטב את הדברים שלמדתי (לפני המבחן: שאני לומד\ת)
שיהיו מסודרים אצלי בידיעה ברורה, ויקבעו חזק במוחי, ולא אשכח אותם כלל.

אנא ה' עזרני להיות מרוכז\ת בשעת המבחן שלא יארע לי שום בילבול,
ואדע לענות בצורה מסודרת וברורה את התשובות
שלא אתרגש ולא יהי לחוץ/ה מהמבחן………

ויהי לי סייעתא דשמייא (עזרה משמים) שהנואשים והשאלות יהיו לפי מה שהספקתי ללמוד
ויהיו מנוסחים בצורה ברורה ומובנת
ולא אשכח ולא אטעה רק אכתוב את הדברים הנכונים מהר ובצורה ברורה, ובטחון ובשמחה לפי מה שאני כן יודע/ת

אנא ה’ האר את עיני וכוון את מעשי לענות נכונה גם על הדברים שאני מסופק\ת בהם כדי שאצליח במבחן הזה.
שאוכל להצליח ולהתקדם בחיים לטובה ולברכה, להתקרב אליך לתורתיך ומצוותיך בשמחה ובאהבה.
אנא ה’ זכני למצוא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם.
ויתקיים בי "ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה’ עימו". וכן יהי רצון ונאמר אמן.
יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה’ צורי וגואלי.

כדי להצליח כדאי להשקיע בתפילות – כנסו תצליחו !

כתיבת תגובה