תפילה של הסביבון – ל8 ימי חנוכה

לפניכם תפילה של הסביבון. והיא תפילה לפני שמסבבים את הסביבון בחנוכה. תפילה זאת מדברת על הסיבובים והבלבולים שעוברים על כל אחד בעולם הניסיונות בכל מיני מצבים בחיים. חנוכה שמח לכולם.

 

תפילה של הסביבון :

תפילה לסביבון לפני שמסבבים את הסביבון בחנוכה

רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב מסביר שהסביבון זה סוד ההשגחה,
השם יתברך מסובב את כל מאורעות חיינו בכל רגע,
הכל לטובתינו להביאנו לתכלית האמיתי והנצחי לטובתינו.

תפילה של הסביבון, תפילה לפני שמסבבים את הסביבון ב8 ימי חנוכה

אדם מסתובב כמו סביבון פעם נמצא למטה ופעם למעלה, נופל וקם.
לפעמים זה כמו סחרחורת לא מובנת ומתסכלת,
אבל צריך לדעת היטב שיש מי שמסובב את הסביבון
והוא יודע איך להביא אותך על ידי הסיבובים אל ההכנעה וההבנה הנדרשת
כדי שיהיו לך כלים רוחניים להבין ולקלוט את האמת הנצחית.

אז תזכרו אין ייאוש בעולם כלל יש מי שמסובב הכל מלמעלה,
גם אם נראה שזה ממש הפוך מההיגיון והטוב והדברים לא מובנים
תזכרו! אין לנו מושג מה ההשגחה מכוונת בכל סיבוב ועניין.
רק להלל את השם יתברך, להעלות עוד תפילה ועוד תפילה,
עלינו לעבוד בכל יום מחדש על המידות, לכן זה נקרא עבודת המידות,
בכל יום מחדש עלי להיות טוב יותר מיום האתמול,
להתחזק באמונה ולעשות את רצון השם באהבה.

תפילה נפלאה לשמירה הגנה וישועה.

תפילה של הסביבון :

רבים מכאובים – לרשע, והבוטח בהשם – חסד יסובבנו !

"כל גוים סבבוני, בשם יהוה כי אמילם, סבוני גם סבבוני, בשם יהוה כי אמילם, סבוני כדבורים דעכו כאש קוצים בשם יהוה כי אמילם". "ולא נסוג ממך תחינו ובשמך נקרא". "עזרנו בשם יהוה עושה שמים וארץ". "וידעו כי אתה שמך יהוה לבדך, עליון על כל הארץ".

יהי רצון שבזכות וכוח הסיבובים שאנחנו מסובבים את סביבון, כל המשטינים והמקטרגים ועין הרע והכישופים והצרות והבלבולים העוברים עלי ועל כלל ישאל, כולם ידעכו כאש קוצים כמו שהשמן הולך ונכלה עד תומו…

ואני בחסדך אזכה לדעת אמיתית לדעת כי אתה השם יתברך ריבונו של עולם מסובב כל עלמין וממלא כל עלמין מסבב כל הסיבות תסובב ברחמיך לטובה, באופן שנזכה לשוב אליך באמת, ולא נשוב עוד לכסלה, הכל כדי שנכיר ונתעורר להתקרב אליך ונזכה לעשות רצונך כל ימי חיינו לעולם.

אנא זכני בכל שמונת ימי חנוכה לסובב את הסביבבון ובכוח הסיבובים אזה להכיר בידיעה שלימה כי הכל  מלמעלה בהשגחה פרטית לעורר ולקרב אותי לעבודתך אבל מה אעשה אבינו אב הרחמן המרחם רחם עלינו כי אין בנו דעת להבין ולהשכיל ומסביבי מסובבין כל מיני רעות ובלבולים וצרות ואין כוח לסבול את אריכות הגלות של עם ישראל בכלליות ובפרטיות שעובר עלי בפרטיות חיים היום יום (ופה יפרט את מכאובי ליבו)

שמרני אל כי אתה סתר לי /* מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה, מצר תצרני, להיות יציב וקשור אליך תמיד במנוחת הנפש בסוד הסביבון עשה עימי במתנת חינם ועשה וזכני להודות לך כמו בימי החשמונאים ולשיר ולשמוח בישועתך ולומר :

נס גדול היה פה – פה ממש עימי שפל ברך מאשפות ירים אביון להושיבי עם נדיבים עם נדיבי עמו… לקרב אותי לעבודתך ולהכיר אותך הן בתורה ותפילה ומידות טובות ויישוב הדעת כמו שמאירים לנו בחכמה הצדיקי אמת שבכל דור…

לתפילה השלימה לכל ימי חנוכה כנסו – תפילת הסביבון

 

הראה עוד ברכות

כתיבת תגובה

מתנות לאביונים

איפה השמחה שלך?

תשמח/י עניים הגונים ממשפחות וילדים נזקקים לשמחת פורים,
תרמו בעין טובה ויד נדיבה - מתנות לאביונים, המתנה האהבה שלך תעלה חיוך לנזקקים...
וממרומים יחייכו וישמחו גם אותך ותראה ישועות וניסים !!
ביחד, נוכל להשפיע לאורך זמן ולהפיץ שמחה לאלה הזקוקים לכך ביותר.

לתרומות וישועות - הקליקו

זכר למחצית השקל