תפילה לל"ג בעומר

תפילה לל"ג בעומר – לומר מול המדורה ובהילולת הרשב"י זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל – אמן !

תפילה לל"ג בעומר מספר התחינות, בית תפילה :

רבונו של עולם תזכור לנו חסדי אבות ותרחם עלינו כי בני אברהם יצחק ויעקב אנחנו עמך בני בריתך בני אברהם אהבך שנשבעת לו בהר המוריה. זרע יצחק יחידך שנעקד על גבי המזבח, עדת יעקב בנך בכורך שמאהבתך שאהבת אותו ומשמחתך ששמחת בו קראת אותו ישראל וישורון:

תפילה לל"ג בעומר של רבי נתן מברסלב כנסו – בקישור הבא

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו,

שתיתן לנו כח ויכולת ועזר וסיוע והכנה שלא לעבור על שום מצוה משלוש מאות וששים וחמישה מצוות לא תעשה ומדברי קבלה ומדברי סופרים לתקן את שרשם במקום עליון. וכל מצוה שלא באה לידינו תצרף ברחמיך הרבים את מחשבתנו הטובה ויעלה לפניך כאילו קימנו כל המצוות במעשה. ויהי נעם ה' אלוקינו עלינו ומעשה ידינו כוננהו:

קום צדיק הקדוש אור החי, רבי שמעון בר יוחאי.

וחלה נא פני אל ויחננו, ויאמצנו ויברכנו. ויגדלנו וידגלנו. ויהדרנו ובועד טוב יועדנו. ויזכנו וימלטנו וינשאנו. ויסמכנו ויעזרנו. ויפרנסנו ויצליחנו. ויקדשנו וירפאנו. וישמרנו ויתמכנו. ולמען אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן יוסף ודוד ופנחס ושלמה וכל הצדיקים וכל החסידים (וה') ירחמנו ויחינו חיים ארוכים. חיים של שלום. חיים של טובה. חיים של ברכה. חיים של פרנסה טובה. חיים של חילוץ עצמות. חיים שיש בהם יראת חטא. חיים שאין בהם בושה וכלימה. חיים של עושר וכבוד. חיים שתהיה בנו אהבת שמים ויראת שמים. חיים שימלא כל משאלות ליבנו לטובה לעבודתו יתברך אמן כן יהיה רצון:

קום חסידא קדישא קדש הקדשים,

קדוש ה' מכובד אנת הוא רבי שמעון בן יוחאי דאית קריאת מכובד בעלמא דין ובעלמא דאתי, ואנת הוא דעתיד למהוי רישא לצדיקיא דיתבי בגנתא דעדן ותקבל אפי שכינתא. ותחמי לקןדשא בריך הוא ותשתעשע עם צדיקיא ותימא להו בואו נשתחוה ונכרעה ונברכה לפני ה' עושנו. קום ובקש רחמים מאבינו שבשמים עלינו ועל כל ישראל אחינו שישפיע לנו ברחמיו תורה וחיים אהבה וחסד צדקה ורחמים ברכה ושלום, ויעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע ויפקד ויזכר זכרונינו וזכרון אבותינו, וזכרון משיח בן דוד, וזכרון כל בית ישראל לפני ה' אלוקינו לפליטה לטובה לחן לחסד ולרחמים, לחיים טובים ולשלום אמן כן יהי רצון:

קום אילנא רבא ותקיף בתרין עלמין, אנת הוא רבי שמעון בן יוחאי דקודשא בריך הוא חקק דיוקנך לעילא.

וקלך לעילא לעילא סלקא ומתעטרה בכתרא קדישא, וקודש אבריך הוא מתעטר בך בכלהו עלמין ומשתבח בך, עלך כתיב ויאמר לי עבדי אתא ישראל אשר בך אתפאר. קום והמליץ טוב והתפלל לפני אבינו אב הרחמן בעד ילדי בית ישראל יונקי שדים וגמולי חלב ותינוקות של בית רבן. וה' ברחמיו וברב חסדיו ישמרם ויצילם מכל נזק ומכל חולי ויצילם מכל צר ומשטין ומרוח רעה. ויצילם מעין הרע ומכל דבר רע. ויתן להם חיים ארוכים וטובים ומתוקנים וכח וחוזק ואומץ ללמוד תורה ולקיים המצוות ויגדלו בטובה ובשלווה ובשלום:

קום אור ישראל אתה ותלמידיך עשרה חסידי עליון קומו וסדרו מלי קמי קודש אבריך הוא, דאמר לא אשחית בעבור העשרה.

קומו וזילו לדמיכי חברון אברהם יצחק ויעקב. ואתערו לגבי שכינתא דאתמר בה אני ישנה בגלותא. וקנה דאיהי ירושלם חרבה וישראל בגלותא תחת ידי אדונים קשים אומין דעלמא. קומו ואליפו זכו על עאנא דקודשא בריך הוא דאתמר בהון ואתן צאני צאן מרעיתי, קומו ובעו רחמי עלייהו, ואליפו זכו עלייהו. לשיזבא לון מאלין חיון בישין. ולמהוי מחיל קודש אבריך הוא להון על כל חוביהון ולמפרק לו בעגלא ובזמן קריב, קומו לעורר הרחמים ולהמשיך חסדים גדולים לנו ולכל ישראל אחינו בכל מקום שהם. ותחון זכות אבות וזכות כל הצדיקים והחסידים. וזכות כל הישרים בלבותם, אשר מסרו עצמם להריגה ולשריפה על קדושת ה' יתברך. ותמימותם וקדושתם ולימודם בתורה הקדושה וסודותיה וכל התיקונים והיחודים אשר ייחדו ותקנו בקדושה למעלה. יגנו עלינו ועל כל ישראל כולנו כאחד אנחנו. ה' יתן אומר המבשרות צבא רב. קול מבשר ואומר על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב משמיע ישועה אומר לציון מלך אלוקיך:

רבי חנניה בן עקשיא אומר,

רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר:

(ספר התחינות, בית תפילה)

נודה לכם אם תשתפו !!!

תפילה לל"ג בעומר שתיקן רבינו הבן איש חי זיע"א, לאמרה ביום ל"ג בעומר

יום הילולת התנא האלקי רשב"י זיע"א – בלילה וביום.

תפילה לל"ג בעומר מרבינו הבן איש חי

וזו לשונו: בליל ל"ג לעומר יזדרז כל אדם לקרות סדר הלימוד

של שבחי אדונינו רשב"י ע"ה זיע"א הנזכרים בתלמוד ובזוה"ק.

וכבר סדרתי בזה סדר אשר קראתיו 'הילולה רבה'

שנדפס בעיר ליוורנו יע"א בשנת ברבו"ת הטוב"ה.

ועתה אוסיף בקשה אחת שנכון לאומרה בל"ג לעומר בלילה וביום.

אָנָּא ה׳ לְמַעַן אוֹתִיּוֹת הַשֵּׁם הַקָּדוֹשׁ (אל"ף כ"ף דל"ת טי"ת מי"ם) שֶׁהוּא סוֹד חֲמִשָּׁה גְּבוּרוֹת דְגַדְלוּת שֶׁהֵם סוֹד הַשֵּׁם הַקָּדוֹשׁ הָרָמוּז בְּסוֹד הַכָּתוּב בִּטְחוּ בָּהּ׳ עֲדֵי עַד, אֲשֶׁר אוֹתִיּוֹתָיו אֵלּוּ בְּמִילוּאָם עוֹלִים מִסְפָּר שָׁלוֹם בְּרָכָה טוֹבָה חַיִּים חֵן חֶסֶד רַחֲמִים חֶדְוָה, תַּשְׁפִּיעַ לִי וְלִבְנֵי בֵּיתִי וּלְכָל יִשְׂרָאֵל שָׁלוֹם, בְּרָכָה טוֹבָה, חַיִּים, חֵן, חֶסֶד, רַחֲמִים, חֶדְוָה. עֲשֵׂה לְמַעַן אֲמִתָּךְ עֲשֵׂה לְמַעַן כְּבוֹדְךָ, עֲשֵׂה לְמַעַן דָּתְךָ, עֲשֵׂה לְמַעַן טוּבָךְ, עֲשֵׂה לְמַעַן מַלְכוּתְךָ.

וִיהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ ה׳ אֱלֹקֵינוּ וֶאֱלֹקֵי אֲבוֹתֵינוּ שֶׁתַּעֲשֶׂה לְמַעַן רַחֲמֶיךָ וַחַסָדֶיךָ וּלְמַעַן זְכוּת עַבְדְּךָ רַבִּי עַקִיבָה בֶּן יוֹסֵף וּלְמַעַן זְכוּת עַבְדְּךָ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי וּלְמַעַן זְכוּת עַבְדְּךָ רַבִּי מֵאִיר בַּעַל הַנֵּס וּלְמַעַן זְכוּת עַבְדְּךָ רַבִּי יְהוּדָה בֶּן רַבִּי אִלְעָאי וּלְמַעַן זְכוּת עַבְדְּךָ רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן שַׁמּוּעַ וּלְמַעַן זְכוּת עַבְדְּךָ רַבִּי נֶחֶמְיָא, תְּרַחֲמֵנוּ וּתְחַיֵינוּ חַיִּים אֲרֻכִּים, חַיִּים שֶׁל שָׁלוֹם, חַיִּים שֶׁל טוֹבָה, חַיִּים שֶׁל בְּרָכָה, חַיִּים שֶׁל פַּרְנָסָה טוֹבָה, חַיִּים שֶׁל חִלּוּץ עֲצָמוֹת, חַיִּים שֶׁיֵּשׁ בָּהֶם יִרְאַת חֵטְא, חַיִּים שֶׁאֵין בָּהֶם בּוּשָׁה וּכְלִימָה, חַיִּים שֶׁל עֹשֶׁר וְכָבוֹד, חַיִּים שֶׁתְּהֵא בָּנוּ אַהֲבַת תּוֹרָה וְיִרְאַת שָׁמַיִם, חַיִּים שֶׁתְּמַלֵּא כָּל מִשְׁאָלוֹת לִבֵּנוּ לְטוֹבָה לַעֲבוֹדָתְךָ וּלְיִרְאָתֶךָ וְתִפְתַּח לָנוּ שֲׁעַרֵי אוֹרָה, שַׁעֲרֵי כַּלְכָּלָה, שַׁעֲרֵי דַּעַת, שַׁעֲרֵי טוֹבָה, שַׁעֲרֵי מָגֵן.

אָנָּא ה׳ הוֹשִׁיעָה נָא, אָנָּא ה׳ הַצְּלִיחָה נָא. כִּי עִמְּךָ מְקוֹר חַיִּים בְּאוֹרְךָ נִרְאֶה אוֹר. דְּרָכֶיךָ ה׳ הוֹדִיעֵנִי אוֹרְחוֹתֶיךָ לַמְדֵנִי. טוֹב ה׳ לַכּוֹל וְרַחֲמָיו עַל כָּל מַעֲשָׂיו. מָה רַב טוּבְךָ אֲשֶׁר צָפַנְתָּ לִּירֵאֶיךָ פָּעַלְתָּ לַחוֹסִים בָּךְ נֶגֶד בְּנֵי אָדָם.

אָנָּא ה׳ לְמַעַן זְכוּת עַבְדְּךָ הַצַּדִּיק רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי אֲשֶׁר הָיָה בְּחִינַת יְסוֹד יוֹסֵף צַדִּיק ה׳ וְעוֹלֶה מִסְפָּר שְׁמוֹ כְּמִסְפָּר יְסוֹד יוֹסֵף צַדִּיק ה׳, יְתֻקַּן מָה שֶׁפָּגַמְנוּ בְּמִדַּת יְסוֹד צַדִּיק ה׳ וְכָל נִיצוֹצֵי הַקְּדֻשָּׁה אֲשֶׁר פִּזַּרְנוּ יִתְבָּרְרוּ וְיַעֲלוּ אֶל יְסוֹד יוֹסֵף צַדִּיק ה׳ וְיִמָּשֵׁךְ לָנוּ שֶׁפַע טוֹב וְחֵן וָחֶסֶד וְשָׁלוֹם מִן יְסוֹד יוֹסֵף צַדִּיק ה׳.

אָנָּא ה׳ לְמַעַן זְכוּת עַבְדְּךָ הַצַּדִּיק רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי שֶׁעוֹלֶה מִסְפָּר שְׁמוֹ כְּמִסְפָּר עוֹלָם הַיְּצִירָה יְתֻקַּן מָה שֶׁפָּגַמְנוּ בְּעוֹלָם הַיְּצִירָה וְיִמָּשֵׁךְ לָנוּ שֶׁפַע טוֹבָה וּבְרָכָה וְשָׁלוֹם מִשָּׁם אֶל ה׳ הַמֵּאִיר בְּעוֹלָם הַיְּצִירָה וְיִהְיֶה לָנוּ כֹּחַ וְאֹמֶץ שֶׁתַּעֲלֶה נַפְשֵׁינוּ מִן עוֹלָם הָעֲשִׂיּה אֶל עוֹלָם הַיְּצִירָה וּמִשָּׁם אֶל ה׳ וְיָאֵר לָנוּ וַעֲשֵׂה עִמָּנוּ אוֹת לְטוֹבָה וְיִרְאוּ שׂוֹנְאֵינוּ וְיֵבוֹשׁוּ, יֶחֱזוּ אוֹיְבֵינוּ וְיִכָּלְמוּ כִּי אַתָּה ה׳ עֲזַרְתָּנוּ וְנִחַמְתָּנוּ.

אָנָּא ה׳ לְמַעַן זְכוּת עַבְדְּךָ הַצַּדִּיק רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי שֶׁעוֹלֶה מִסְפָּר שְׁמוֹ כְּמִסְפָּר כִּסֵּא שְׁכִינָה יְתֻקַּן מָה שֶׁפָּגַמְנוּ בְּכִסֵּא שְׁכִינָה וּתְזַכֵּךְ וְתָאִיר נַפְשֵׁינוּ וְנִזְכֶּה לִהְיוֹת מָדוֹר וְכִסֵּא אֶל אוֹר שְׁכִינָה.

אָנָּא ה׳ לְמַעַן זְכוּת עַבְדְּךָ הַצַּדִּיק רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי שֶׁעוֹלֶה מִסְפָּר שְׁמוֹ אַרְבַּע מֵאוֹת וְשִׁשִּׁים וְשִׁשָּׁה, יְתֻקַּן מָה שֶׁפָּגַמְנוּ בְּהִרְהוּרִים שֶׁעוֹלֶה מִסְפָּר אַרְבַּע מֵאוֹת וְשִׁשִּׁים וְשִׁשָּׁה וְנִהְיֶה מוּצָלִּים מִן מַכּוֹת שֶׁהֵם מִסְפָּר אַרְבַּע מֵאוֹת וְשִׁשִּׁים וְשִׁשָּׁה וִיתֻקְּנוּ וְיִזְדַכְּכוּ הַכְּלָיוֹת שֶׁלָּנוּ שֶׁהֵם מִסְפָּר אַרְבַּע מֵאוֹת וְשִׁשִּׁים וְשִׁשָּׁה וְיִמָּשֵׁךְ לָנוּ מֵהֶם עֵצָה טוֹבָה וִישָׁרָה וּנְכוֹנָה תָּמִיד. יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְּיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ ה׳ צוּרִי וְגוֹאֲלִי.

בברכה שיתקבלו כל תפילות ישראל בחן וברחמים

אתר הברכות והתפילות הישראלי

תפילה-לל"ג-בעומר – מהספר ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב ועוד תפילות מועילות

מאמר על ל"ג בעומר – והרשב"י זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל,

סגולה ידועה לפרי הבטן ובנים דריכת הקשת – מול המדורה או במירון

סגולה להפקד בזרע של קיימא – סגולה לבנים ,

ואחרון חביב –סגולת החי רוטל

052-5652005

כתיבת תגובה