תודה רבה למורה שעזר והתמסר יותר

תודה רבה למורה שעזר והתמסר יותר

בס"ד

למורה היקר

שתמיד חשב איך

לעזור

וכמה

ולמה

ואיך

ומתי

ותמיד

שהיה ער לקושי

והפנה

ושלח

וסלח

על משוגות נעורים

שחלפו בזכותו

בזכות השתיקה

כשהיה צריך

ובזכות הדיבור

במקום הנכון

בזמן הנכון

תודה על הככככל

כתיבת תגובה