תודה על האירוח

תגידו אחרי שאתם מתארחים איך אתם אומרים תודה ? בואו תקחו כמה מילים למכתב תודה על האירוח – כדי להשאיר טעם טוב מילה וברכה לאלו שעשו כל מאמץ שתהנו בביקורכם…

תודה על האירוחתודה על אירוח

למארחינו היקרים!

תודה ענקית על האירוח המיוחד

שלא נמצא כמותו אפילו אחד !

תודה על נדיבות ולב שופע נתינה

על החמימות שהיא בפני עצמה מתנה

תודה על כל רגע שהייה במחיצתכם

הלוואי שירבו בישראל כמותכם!

מעריכים,

 

מכתב תודה על האירוח

תודה ענקית על אירוח מדהים

בו הרגשנו "בבית", הרגשנו נעים

על נדיבות הלב ששפע נתינה

על שהייה לצדכם שהיא לכשעצמה מתנה

על כל הטוב שפעלתם למעננו

מעריכים, מוקירים ואוהבים, כולנו.

 

כתיבת תגובה