תודה למתנדב

תודה למתנדב /ת –

גלגלים ומנוע עדיין לא מניעים רכב,
וגם לא הגה שמסתובב,
צריך נהג עם נדיבות לב,
ורצון שלזאת משתלב.

אזי כשפוגשים בכאלה אנשים
רוצים בסיום התקופה לשגר מספר מילים

כי מגלגלין זכות על ידי זכאי,
ובזכות התנדבותכם.

תזכו לשפע ברכות עד בלי די,
תובילו עליכם כל טוב אוצרות שמיים,
ותשולם משכורתיכם במלאו חופניים.

הראה עוד ברכות

כתיבת תגובה