תודה למתנדב

תודה למתנדב /ת –

גלגלים ומנוע עדיין לא מניעים רכב,
וגם לא הגה שמסתובב,
צריך נהג עם נדיבות לב,
ורצון שלזאת משתלב.

אזי כשפוגשים בכאלה אנשים
רוצים בסיום התקופה לשגר מספר מילים

כי מגלגלין זכות על ידי זכאי,
ובזכות התנדבותכם.

תזכו לשפע ברכות עד בלי די,
תובילו עליכם כל טוב אוצרות שמיים,
ותשולם משכורתיכם במלאו חופניים.

הראה עוד ברכות

כתיבת תגובה

מתנות לאביונים

איפה השמחה שלך?

תשמח/י עניים הגונים ממשפחות וילדים נזקקים לשמחת פורים,
תרמו בעין טובה ויד נדיבה - מתנות לאביונים, המתנה האהבה שלך תעלה חיוך לנזקקים...
וממרומים יחייכו וישמחו גם אותך ותראה ישועות וניסים !!
ביחד, נוכל להשפיע לאורך זמן ולהפיץ שמחה לאלה הזקוקים לכך ביותר.

לתרומות וישועות - הקליקו

זכר למחצית השקל