תודה לאמא המיוחדת

תודה לאמא

מילים שמביעות שמחה ותודה לאמא היקרה שמשקיעה לא גבול.

תודה לאמא המיוחדת

את התפילות שלך – יודעים כולם להעריך

שכשנולדנו – התחלת להאריך

ולא היה שלב

של שן שצומחת, או חברה שבורחת

מבחן שמישהי שוכחת

או משחה שעל פצע, שאת בעדינות מורחת…

שתפילתך החמה היטיבה, ליוותה, ותמכה, עודדה, והשפיעה,

ואת הסידור הקמוט והלח הרטיבה…

והוא מעיד ומספר את הסיפור שלך

החם והדומע, המרגש והשופע

אמא, תודה.

תודה,אמא
תודה לאמא
הראה עוד ברכות