רוצים להביע הוקרה

רוצים להביע הוקרה :

ל…. היקרה 

רוצים להביע הוקרה
על החזקת עמלי התורה

בתרומה נעלה של משכן ודירה
קול התורה יעמוד לך לזכות

ותזכי לרוב אושר, נחת ובריאות
שתדעי רק שפע כל הימים

יברכך בכל טוב יושב מרומים

בהערכה רבה.

כתיבת תגובה