עול תורה ומצוות שפע של זכויות | ברכה לבר מצווה

ברכה לבר מצווה :

הנה הגיע הרגע הגדול,
ההפטרה של בר המצווה עוד מהדהדת בקול.

התפילין מונחות כבר היטב על היד,
ותפילין של ראש מוצמדות מיד.

תמה לה תקופת הילדות,
והנה בהוד והדר נכנסת לעולם הבחרות.

קיבלת על עצמך בכבוד עול תורה ומצוות,
מי ייתן ותזכה לשפע רב של זכויות.

התחלת תקופה מיוחדת וחדשה,
כעת האחריות למעשך כולה שלך.

שתזכה לבחור תמיד בדרכים הטובות,
אשר יובילו אותך לעולם של הצלחות.

שתרווה נחת להוריך ולבורא העולמים
ותזכה לחיים טובים, בריאים ומאושרים.

הראה עוד ברכות

כתיבת תגובה

מתנות לאביונים

איפה השמחה שלך?

תשמח/י עניים הגונים ממשפחות וילדים נזקקים לשמחת פורים,
תרמו בעין טובה ויד נדיבה - מתנות לאביונים, המתנה האהבה שלך תעלה חיוך לנזקקים...
וממרומים יחייכו וישמחו גם אותך ותראה ישועות וניסים !!
ביחד, נוכל להשפיע לאורך זמן ולהפיץ שמחה לאלה הזקוקים לכך ביותר.

לתרומות וישועות - הקליקו

זכר למחצית השקל