סליחה | מכתב התנצלות

סליחה היא מילה שקשה להוציא מהפה אבל כשמצליחים להוציא אותה – היא מחוללת פלאים ועשה שלום ומרבה שמחה ומנקה את הבטן מרגשות אשמה… מכתב התנצלות – היא גם דרך לבקש סליחה… אז שיהיה לכם בהצלחה !

מכתב התנצלות

אני יודע שלהתנצל , לפעמים זו השפלה

את המכתב רציתי לנצל , כדי להביע בקלות את המילה

סליחה.

עד כמה שלא נעים, הבנתי שזוהי הדרך

כי אולי כבר מאסת לשמוע דיבורים

והנייר הוא שווה ערך…

מקווה שתסלח , בלב שלם ובטוח

אז אדע שהכאב הלך , ומצפוני יוכל לנוח…

סליחה

מאת: 

הפעם אני רוצה לבקש סליחה,
אבל לא רק על כל מה שעוללתי.
אני רוצה לבקש סליחה גם על כל
מה שנמנעתי. הנה זה בא…

סליחה, שלא באתי לאסוף אותך מהבית, למרות שזה סיבוב של 5 דקות עם האוטו, ולך זה לוקח כמעט רבע שעה ברגל.

סליחה, שלא אמרתי אוטומטית 'כן' לכל בקשה של אמא ואבא.

סליחה, שלא תמיד חיבקתי, הרמתי, או אמרתי שאני אוהבת אתכם ילדיי, כשהייתם צריכים אותי.

סליחה, תינוק קטן שלי שלא הלכתי איתך לכל מיני פעילויות וחוגים לתינוקות, שלא עשיתי מספיק תרגילים להתפתחותך ולא השקעתי בצעצועים חדשים בשבילך ובהרכבי מזון מעניינים.

סליחה, שלא תמיד הקשבתי לך וכיבדתי אותך בעלי יקירי.

סליחה, שלא באתי מספיק לבקר אתכם ועזרתי לכם בכל צורכיכם חמי וחמותי היקרים והטובים.

סליחה, גוף יקר שלי שלא התייחסתי אליך בכבוד. לא התעמלתי ולא אכלתי כראוי, ואפילו מנוחה טובה לא אפשרתי, ולא תמיד התייחסתי לכאבים ולתופעות מדאיגות ברצינות הראויה.

סליחה, שלא הייתי מדויקת עם עצמי, עם האמת, ועם הסביבה שלי.

סליחה, שלא הערכתי תמיד את כל מה שעושים בשבילי ולא אמרתי מספיק תודה.

סליחה, שלא זיהיתי אותך ברחוב ולא אמרתי לך שלום.

סליחה, שלא הסברתי פנים לכולם ולא הארתי את סביבתי בחיוכים וברכות.

סליחה, שלא הייתי מספיק שמחה, וגם כשהייתי, אז סליחה שהשארתי את השמחה בפנים ולא נתתי לה להשתחרר החוצה ולשמח את כולם.

סליחה, שלא תמיד פרגנתי כשהייתם צריכים, שלא חילקתי מספיק מחמאות, שלא אמרתי את מה שאני באמת מרגישה, כמה שאני אוהבת וגאה.

סליחה, שלא היה לי טאקט כששאלתי כמה שאלות מביכות שלא היו במקום, וקיבלתי כתשובה פרצופים אדומים ומבוישים.

סליחה, שלא למדתי מספיק הלכות, לא שמעתי מספיק שיעורים ולא עמדתי תמיד בכל הקבלות שקיבלתי על עצמי.

סליחה, שלא תמיד פרגנתי לכל נסיעה באמצע הלילה לקברי צדיקים או לכותל, כשלמחרת היה צריך להשכים לעבודה.

סליחה, שלא מימשתי את כל הפוטנציאל שהשם נתן לי, ולא בחרתי תמיד את הבחירות הנכונות.

סליחה, שלא התפללתי, שלא התבודדתי ושלא עירבתי אותך מספיק, אבא שבשמים, בכל דבר הכי קטן בחיי.

סליחה, שלא בקשתי מספיק סליחה, וסליחה ממי ששכחתי שצריך לבקש ממנו סליחה.

סליחה, למי שלא סלחתי לו מכל הלב.

וסליחה, על מה שכן עוללתי, ביודעין או שלא ביודעין, במישרין או בעקיפין, למכרים וקרובים או לאי-מי מעם ישראל.

סליחה, סליחה ומחילה.

סליחה ערב יום כיפור מאחי היקר

אתר תפילות ישראל – תפילה

כתיבת תגובה