סדר סימנים לראש השנה | עם הברכות לראש השנה

סדר הסימנים והברכות עם התפילות "יהי רצון" כנהוג בליל ראש השנה

מקור המנהג לסדר סימנים לראש השנה – מובא בדברי האמורא אביי בתלמוד הבבלי במסכת כריתות:

"אמר אביי: השתא דאמרת 'סימנא – מילתא היא', יהא רגיל איניש למיכל ריש שתא: קרא ורוביא, כרתי, סילקא ותמרי."

תרגום: "אמר אביי: עכשיו שאמרת שלסימן יש חשיבות (מילולית: "סימן – דבר הוא") יהא רגיל אדם לאכול בראש השנה דלעת, לוביה, כרישה, תרד ותמר.

זמן עריכת הסדר : המנהג הנפוץ ברוב קהילות ישראל הוא לערוך את הסדר הנזכר בסעודת הלילה הראשון של ראש השנה שהוא זמן של דינא קשיא, ועל כן ממעטים בדיבור ושירה. אך יש שנוהגים לערוך את הסדר שני הלילות של ראש השנה.

סימנים לראש השנה

סימנים לראש השנה – עם סדר הברכות לראש השנה ויהי רצון להורדה והדפסה 

רימון – יש ששומרים לא לאכול את הרימון בלילה הראשון. ואומרים את ה- יהי רצון בראיה על הפרי – בלי לברך ולאכול ומשאירים את הברכה לילה השני כדי לצאת יחד ברכת שהחיינו של הרימון ועל היום טוב שני.

"יהי רצון מלפניך – אלוקינו ואלוקי אבותינו שירבו זכויותינו כרימון"

תמרים

מברך ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ

 "יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שייתמו אויבנו ושונאינו"

תפוח בדבש

"יהי רצון מפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה"

דלעת (קרע בלעז)

מברך ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא פי האדמה

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתקרע רוע גזר דיננו"

רוביא (שעועית בתרמיל)

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שירבו זכויותינו"

לוף (פרסה – כרשה – כרתי)

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שיכרתו אויבנו"

סלק

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שיסתלקו אויבנו"

גזר

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתגזור עלינו גזרות טובות"

ראש (של דג או כבש)

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שנהיה לראש ולא לזנב"

דגים

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שנפרה ונרבה כדגים"

או שלא נדבר שטויות ושנשתוק איפה שצריך כדגים או אפשר גם לבקש שנשמר מעין הרע כדגים

בברכה לשנה טובה ומבורכת

ניתן כמובן להוריד בקבצי וורד ולהדפיס את הדף הבא:

סדר הסימנים והברכות לראש השנה

מחפשים לשלוח לחברים – ברכות ואיחולים לראש השנה ? כנסו מאגר הברכות לראש השנה

הראה עוד ברכות

כתיבת תגובה

מתנות לאביונים

איפה השמחה שלך?

תשמח/י עניים הגונים ממשפחות וילדים נזקקים לשמחת פורים,
תרמו בעין טובה ויד נדיבה - מתנות לאביונים, המתנה האהבה שלך תעלה חיוך לנזקקים...
וממרומים יחייכו וישמחו גם אותך ותראה ישועות וניסים !!
ביחד, נוכל להשפיע לאורך זמן ולהפיץ שמחה לאלה הזקוקים לכך ביותר.

לתרומות וישועות - הקליקו

זכר למחצית השקל