סדר ברכות לראש השנה

סדר ברכות לראש השנה

קרדיט ותודה לאתר "ברסלב מאיר"

רימוןסימנים לראש השנה רבות מתפילות אלו הן בזיקה לשמות המאכלים, כלומר שם המאכל דומה מבחינת הלשון לתוכן הבקשה. המנהג מוזכר לראשונה בתלמוד וכולל אכילה של המינים "קרא", "רוביא", "כרתי", "סלקא" ו"תמרי". בתקופות קדומות היו אף שנהגו רק לומר את הבקשות אך לא לאכול בפועל את המאכלים, מנהג שכמעט נעלם כיום, ואכן ישנה מחלוקת אכילה או ראיה, בכל אופן מי שלא יכול – לא חייבים לאכול אותם.

ויש שמוסיפים ברכות ותפילות "יהי רצון" משלהם, כגון אטריות – הנקראות 'לוקשן' – יהי רצון שלא יאכילו אותנו לוקשן, בסלנג פירושו – שקרים. שהעולם לא ירמו אותנו ויצר הרע לא ירמה אותנו בשקרים רק אמת התורה וכדומה…

סימני ראש השנה

רימון

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שירבו זכויותינו כרימון"

תמרים

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שייתמו אויבנו ושונאינו"

תפוח בדבש

"יהי רצון מפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה"

דלעת (קרע בלעז)

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתקרע רוע גזר דיננו"

רוביא (שעועית בתרמיל)

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שירבו זכויותינו"

לוף (פרסה – כרשה – כרתי)

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שיכרתו אויבנו"

סלק

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שיסתלקו אויבנו"

גזר

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתגזור עלינו גזרות טובות"

ראש (של דג או כבש)

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שנהיה לראש ולא לזנב"

דגים

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שנפרה ונרבה כדגים"

מחפשים לשלוח לחברים – ברכות ואיחולים לראש השנה ? כנסו מאגר הברכות לראש השנה | ברכה לתחילת שנהברכות לראש השנה מעוצבותברכות לראש השנהברכות לראש השנה לגננת | שנה טובה לגננת | להתחיל את השנה עם המתקה גדולה טוב לעשות סדר פדיון כפרות 

ניתן כמובן להדפיס את הדף הבא:
סימנים לראש השנה

הראה עוד ברכות

כתיבת תגובה