סגולת מזמור לתודה- למי שרוצה להגיד תודה להשם

סגולת מזמור לתודה למה לומר אותה? תודה להשם שיש על מה להודות! יהודים יקרים, זכרו בכל מצב לומר 'מזמור לתודה', ולהודות על מה שיש ולבקש על מה שחסר, ובעז"ה תזכו בקרוב לראות ישועות בתוך שאר עמו ישראל ברחמים אמן!

תודה להשם | מזמור לתודה | תהלים פרק ק :

 

{א} מִזְמוֹר לְתוֹדָה הָרִיעוּ לַיהוָה כָּל הָאָרֶץ:

{ב} עִבְדוּ אֶת יְהוָה בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה:

{ג} דְּעוּ כִּי יְהוָה הוּא אֱלֹהִים הוּא עָשָׂנוּ, וְלוֹ אֲנַחְנוּ, עַמּוֹ וְצֹאן מַרְעִיתוֹ:

{ד} בֹּאוּ שְׁעָרָיו בְּתוֹדָה, חֲצֵרֹתָיו בִּתְהִלָּה, הוֹדוּ לוֹ, בָּרְכוּ שְׁמוֹ:

{ה} כִּי טוֹב יְהוָֹה, לְעוֹלָם חַסְדּוֹ, וְעַד דֹּר וָדֹר אֱמוּנָתוֹ: (פ)

מה היא סגולת מזמור לתודה ?

יש שאומרים ומתפללים בעצמם י"ג פעמים י"ג ימים את המזמור. ויש נוהגים לעשות את סגולת מזמור לתודה כך:

מבקשים מ – י"ג אנשים (עדיף תלמידי חכמים) שיאמרו י"ג פעמים במשך י"ג ימים את פרק ק' בתהילים הוא 'מזמור לתודה', ובע"ה יזכו לראות ישועות נפלאות…

באמת מקור הסגולה היא הרב דניאל פריש זצ"ל, בעל 'מתוק מדבש' על הזוהר הקדוש, שם הביא לומר את הפרק י"ג בתהילים – "עַד אָנָה ה' תִּשְׁכָּחֵנִי נֶצַח",

אבל הסגולה שנוהגת היום היא לומר את פרק ק' בתהילים ('מזמור לתודה'), כנראה שהשתנה – שכן בדורנו הקב"ה רוצה מאוד שנעבוד אותו מאהבה ובשמחה שהדרך להכנס לשערים נפלאים אלו הוא בתודה ותהילה.

ודווקא על ידי זה נפתחים השערים כמו שכתוב במזמור עצמו – "בֹּאוּ שְׁעָרָיו בְּתוֹדָה" – בחי' י"ג אותיות כנגד י"ג שערים שהיו בבית המקדש, י"ג שערי שמים של י"ג מידות הרחמים.

י"ג בגמ' 'אחד' ו'אהבה'. וז"ל 'ראשית חכמה': "וזה סוד אהבה בגימטריא אחד, שהאוהב (האדם עובד השם) מתאחד (באומרו תודה תהילה הלל והודיה) באהוב (הקדוש ברוך הוא) ממש, בענין ונפשו קשורה בנפשו, ולכן סמוך ואהבת לאחד".

המגלה עמוקות מביא על מזמור לתודה: שהמילים חֲצֵרֹתָיו בִּתְהִלָּה – הם סוד י"ג האמצעיות שבתפילת י"ח, שהם כנגד י"ג שערים שהיה במקדש, בחי' י"ג השתחוואות, בחי' י"ג פרצות שפרצו יוונים במקדש בחצר המקדש (מדות פ"ב מ"ג).

וזהו שאמר חֲצֵרֹתָיו בִּתְהִלָּה, שכנגד מה שפרצו ועשו י"ג פרצות, מן חצר אחד עשו חצירות, ותקנו כנגד זה בִּתְהִלָּה, שהם השתחויה, כנגד י"ג עקרים שעקרו.

רוצים עוד כמה תפילות להודות להשם על החיים ?

רוצים להודות להשם ?

בתרומה סמלית לנזקקים

י"ג תלמידי חכמים יאמרו איתכם

י"ג פעמים י"ג ימים מזמור לתודה

שלחו בוואטסאפ 052-565-2005 שם ובקשה "מזמור לתודה"

ערוך ומלוקט מתוך הספר "ליקוטי תפילות" של רבי נתן מברסלב :

"תפילה לעני כי יעטף ולפני יהוה ישפוך שיחו". רבונו של עולם, עזרני לפרש כל שיחתי לפניך בכל יום ובכל עת תמיד. זכני והושיעני שאזכה להרבות בשיחה ביני לבינך להודות על כל הטובות והנפלאות והחסדים אתה עשיתה ועושה ועתיד לעשות עימי ובני ביתי בכל יום רגע ועת,

למרות שבאמת בראשונה הייתי מגשם את רוממות אלהותך, ואבל עכשיו אני מבין יותר על כן רחם עלי שאזכה להיות כל ימי בתשובה תמיד, עד היום אשר תאספני אליך, ותזכני לעולם הבא, ליום שכולו שבת, כולו תשובה. ואזכה להכיר את טובותיך ונפלאותיך עלינו ועלי בכל עת ורגע ואפתח פי בהלל ושבח ותודה על כל נפלאותיך שנסתרו ממני ולא הבנתי ועד עכשיו אני לא מבין הכל בעצם כל הצרות והייסורים ומה שעובר עלי – שהכל לטובתי הנצחית.

"זובח תודה יכבדנני", רחם עלי שאזכה לכבד אותך בשני עולמות, בעולם הזה ובעולם הבא. ועזרני שאהיה בורח מן הכבוד באמת, ואזכה למעט בכבוד עצמי ולהרבות בכבוד המקום. ותשפיע עלי מכבודך הגדול ותזכני ברחמיך הרבים לכבוד אלוהים, שאזכה לכבוד דקדושה למענך לבד ולא אהנה מן הכבוד רק לראות למסור את הכבוד אליך בלבד.

יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, שתרחם עלי ברחמיך הרבים, ותעזרני ותושיעני, שאזכה לשבר ולבטל את כח המדמה שבלב ולא אלך עוד אחר שרירות לבי הרע, ולא אתור אחר לבבי ואחר עיני שמטעים אותי בדמיונות של הבל ושווא ובאמת אני לא רואה ולא מבין באמת מה מסתובב משמיים לטובתי, וברחמיך תמהר ותחיש לגאלנו כי מוחנו קטן ולבבנו שבור וכואב מרוב הצרות והגלות של עם ישראל ושלי בפרטי.

ותנחם ותשמח אותנו ואת כל עמך ישראל במהרה בימינו, ויקים מהרה מקרא שכתוב: "כי נחם יהוה ציון, נחם כל חרבותיה, וישם מדברה כעדן וערבתה כגן יהוה, ששון ושמחה ימצא בה תודה וקול זמרה". אמן ואמן:
"אהללה יהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי". רבונו של עולם עשה עמי בדרכיך הנפלאים וחסדיך העצומים, והיה נא בעזרי והושיעני שאזכה בכל עת לשמח נפשי האמללה והעלובה מאד מאד בלי שעור,
רחם עלי וזכני שאזכה להביט אל היכל קדושך. אפפוני מים עד נפש תהום יסבבני סוף חבוש לראשי, לקצבי הרים ירדתי הארץ בריחיה בעדי לעולם ותעל משחת חיי יהוה אלהי. בהתעטף עלי נפשי את יהוה זכרתי, ותבוא אליך תפלתי אל היכל קודשך. משמרים הבלי שוא חסדם יעזבו.

ואני בקול תודה אזבחה לך, אשר נדרתי אשלמה, ישועתה ליהוה": ובכן תזכני ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים שאזכה ללמד הלכות בכל יום ויום, חוק ולא יעבר כל ימי חיי. ולא יעבר אצלי יום אחד בלי למוד הלכות. עד שאזכה על ידי ההלכות לשעשוע עולם הבא, לדעת ולהכיר אותך תתברך ולהודות לך תמיד על הכל.

הראה עוד ברכות

כתיבת תגובה

מתנות לאביונים

איפה השמחה שלך?

תשמח/י עניים הגונים ממשפחות וילדים נזקקים לשמחת פורים,
תרמו בעין טובה ויד נדיבה - מתנות לאביונים, המתנה האהבה שלך תעלה חיוך לנזקקים...
וממרומים יחייכו וישמחו גם אותך ותראה ישועות וניסים !!
ביחד, נוכל להשפיע לאורך זמן ולהפיץ שמחה לאלה הזקוקים לכך ביותר.

לתרומות וישועות - הקליקו

זכר למחצית השקל