משנכנס אדר מרבין בשמחה

משנכנס אדר מרבין בשמחה"
היא אמרת חז"ל המרחיבה את גבולות השמחה שבה מאופיין חג הפורים,

מסכת תענית דף כ"ט, א' : אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב:
כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה – כך משנכנס אדר מרבין בשמחה.

פשוט נותנים לילדים להוציא את הכשרונות
כל אחד עם הטושים שלו כל אחד עם הרעיון שלו והצבע שלו
זה מרבה שמחה בבית אם האמא סבלנית ומכילה את זה !

משנכנס אדר מרבין בשמחה
משנכנס אדר מרבין בשמחה

 

כתיבת תגובה