למורה לתחילת שנה

ברכה לתחילת שנת הלימודים למורה היקרה | אתר הברכות של ישראל

למורה לתחילת שנה :

בפתחה של שנה עמוסת ריגושים,
עומדים אנו ההורים בלבבות נרגשים.

שתהא השנה שנת שגשוג ופריחה,
שתהא השנה שנת בניה והצלחה.

ללמד וללמוד, ביחד נשכיל,
לקדם ולהתקדם, דעה להנחיל.

שנצליח בסוף שנה לקצור פירות
שלא ניגע לריק, רק נאסוף אוצרות.

מקווים ומייחלים איתך בתפילה
שתהא זו השנה שנה מעולה.

מאחלים
ההורים של ________

או אפשר גם מהתלמיד/ה ____________

ברכה למורה

תודה והערכה למורה / מחנך

ברכה לתחילת שנה

הראה עוד ברכות

כתיבת תגובה