להתפלל על כל דבר | חיזוקים בתפילה

אברהם אבינו התפלל על כל דבר :

“הרימותי ידי אל ה’ … אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך” (בראשית יד)
ואונקלוס תרגם : “ארמית ידי בצלו קדם ה'” – ארים את ידיי בתפילה לפני ה’,
שהכוונה היא שאברהם אבינו עליו השלום אמר למלך סדום,
שעל כל דבר שהוא צריך הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, אפילו אם הוא צריך חוט או שרוך של נעל..,

וזהו פירושו של התרגום “ארמית ידי בצלו”, שמנהגו ודרכו לבקש מהשם יתברך כל צרכיו,
ולכן אל יעלה על דעתו של מלך סדום שיקח דבר ממנו, שהרי אינו צריך לטובתו,
כי את הכל הוא מקבל באופן ישר מהשם יתברך” (אמרי קודש, פרשת לך לך).

צריך להקדים תפילה לצרה !

“יהא אדם זהיר להקדים לכל דבר תפילתו, כי מקודם בקל יותר לבטל הרעה. כמו שאמרו חז”ל ‘לעולם יקדים אדם תפילה לצרה’,

על כן נהגו אנשי מעשה, קודם שעושים איזה שמחת נישואין [ל]בנו או ביתו, להתפלל שלא ישלוט בהם מידת הדין ועין הרע, ומנהג נכון הוא.” (שבט מוסר).

כתיבת תגובה