ליום הולדתך… יהי רצון

ואוו, אני לא יודע מי שלח את הברכה הזאת אבל היא שופעת…

יהי רצון… ליום הולדתך | ברכה לחיים עם תכלית

ב"ה.
ליום הולדתך נשמה יהודית יקרה וחשובה ברכה שתצליח בדרכך…
רבינו נחמן מברסלב אומר שה' ראה שהעולם צריך אותך.. לכן נבראת… את/ה לא "סתם" פה.
הגעת לכאן לתכלית כל כך כל כך חשובה ואדירה ויקרה, וכל כך הרבה תלוי בך… לא יתואר עד כמה…
בירכתי לך היא:

ש:

יהי רצון שתחפוץ/י באמת בכל ליבך! ועל ידי זה אומר רבינו: ישלחו לך מלאך של אמת…,
יהי רצון שלעולם לא תתיפעל/י מהירידות, ולא תיסתחרר/י מהעליות, ורק תחתור/י על ידי תפילות אישיות לבקש לבצע שליחותך נאמנה.
יהי רצון שתיזכה/י לגלות הערך האמיתי והנישגב והבלתי-מישתנה של נישמתך, ושתדע שזה מי שאתה, וכל שאר הפגמים הם לא "אתה", אלא רק העטיפה המבולבלת..
יהי רצון שפיך וליבך ועיניך יהיו מברכים תדיר.. הכל..

יהי רצון שכל מירמור יהפוך לתחושת טעם ומתיקות במסע חייך, ושתחוש שאתה גורם נחת להוריך מולידיך ולרבותיך.

יהי רצון

יהי רצון שתמיד תאחוז בתמימות הקדושה, גם כשאתה עולה ולומד ורוכש הבנות ודעת..
יהי רצון שיהיה שלום בעצמיך.. ושלום עם כל ישראל ועם כל הבריות והבריאה כולה.
שתיתפעל כמו ילד קט מפלאי הבריאה.

יהי רצון שתיבכה משמחה ומלב חם ומייחל כשאתה מתפלל, ושתאמין בניסים, עד 120!
יהי רצון שתחדל מלרדוף עצמך! ומיום הולדת זה מרגע זה- ה' יזכה אותך למסור נפש עד לדון עצמך רק לכף זכות!!
יהי רצון שתוכל לומר בעולם הבא שחיית חיים טובים ומלאים ותחייך.

יהי רצון

יהי רצון שתרקוד כל יום, כל היום, ותיתן הרבה צדקה לעניים הגונים,
יהי רצון שתאהב את החסד, והחסד יאהב אותך וירדוף אחריך שתעשה אותו..
יהי רצון שתיזכה לנקודות חבר טובות ונאמנות, ושלעולם לא תחווה פגיעה באמון, ושכל מה שנפגעת עד היום יהפוך לפנינים של אהבת הבורא, ותיקשרם ותקשרם רק אליו יתברך, ותרחם על ברואיו ועליך.. שהרי רק בשר ודם כולנו..

יהי רצון שתיסלח לך! ותחון את עצמך! ותאמין שהבורא שהחליט שנישמתך תרד לעולם, רוצה שתיגדל בדעת! עד שתדע אהבתו.
(ושתאהב תמיד את המלאך הזה שאומר לך 'גדל…')

יומולדת מבורך. שתיזכה להיות בריה חדשה ממש! אמן ואמן.

הראה עוד ברכות

כתיבת תגובה

מתנות לאביונים

איפה השמחה שלך?

תשמח/י עניים הגונים ממשפחות וילדים נזקקים לשמחת פורים,
תרמו בעין טובה ויד נדיבה - מתנות לאביונים, המתנה האהבה שלך תעלה חיוך לנזקקים...
וממרומים יחייכו וישמחו גם אותך ותראה ישועות וניסים !!
ביחד, נוכל להשפיע לאורך זמן ולהפיץ שמחה לאלה הזקוקים לכך ביותר.

לתרומות וישועות - הקליקו

זכר למחצית השקל