דמעות

דמעות

דמעות של חול,
דמעות של אור,
דמעה שותקת אומרת הכל,
דמעה בזעקה חונקת,
דמעות של אושר,
כל יום מתחלפת מגוננת,
כל יום משתנה,
משנה מקום, ופינה, מקוננות
דמעה כחול מתפזרת,
נושרת על פנים,
טיפה ועוד טיפותיים,
כעלים קטנים כפנינים,
עכורים כעבים בשמיים,
נוטפים עלי זולגים איתך,
כטיפות של מים,
דמעות כחול,
על פני היום ואתמול,
הכאב נוחת מכה בחזה,
בכי ילדה בכי,
דמעה נשארת דמעה,
מתחלפת כרצונה,
פעם בחושך, ופעם באור.

© כל הזכויות שמורות
כתבה רחל אבידר

כתיבת תגובה