בר מצווה | ברכות לחתן הבר מצווה

בר מצווה – ברכה מיוחדת לבחור שקצת חושש לרגל המעמד המרגש.

בר מצווה

כולם כבר רכשו כרטיסים למעמד המרגש,
על הבימה בבית הכנסת אתה עומד קצת חושש.

נרגש לקראת העלייה לתורה,
כבר זוכר בעל פה את כל ההפטרה.

התפילין כבר ציפו בהתרגשות לבואך,
קשורות לאות על ידיך וטוטפות בין עיניך.

אירוע חד פעמי רווי התרגשות,
אתה נוטל על עצמך את מלא האחריות.

שנים עשר שנים חווית את עולם הילדות,
וכעת אתה נכנס ברוב שמחה לעולם הבחרות.

מקבל על עצמך עול תורה ומצוות,
שתקצור פירות עמלך עם הרבה זכויות.

שתזכה לשפע ברכות ממרומים,
שיתקבלו תפילותיך בשמחה לפני בורא העולמים.

כתיבת תגובה