ברכת הבית

לפניכם ברכת הבית טקסט ונוסחים שונים.
מה המקור של ברכת הבית, האם יש נוסח ממקורות של חכמינו ז"ל הקדומים?

בספר "סגולות ישראל" כתוב שברכת הבית היא סגולה להינצל ממגיפה, ועיין בקובץ אור ישראל שאומרים בשם ה"ישמח משה" בשם הבעל שם טוב שמי שרוצה שלא יבא מגיפה יתלה בכניסת הדירה את הנוסח של ברכת הבית.

אבל יש לציין שהספרים הנ”ל אינם מביאים את הנוסח שמוכרים היום בחנויות רק חלק מהנוסח, ואיננו יודעים מהו המקור של התוספות, מסתמא כל אחד מוסיף כפרי דמיונו.

ברכת הבית טקסט, בנוסח המקובל

בזה השער – לא יבוא צער,

בזאת הדירה – לא תבוא צרה,

בזאת הדלת – לא תבוא בהלת,

בזאת המחלקה – לא תבוא מחלוקת,

בזה המקום – תהיה ברכה ושלום.

לקט תפילות לברכת הבית שטוב לומר בבית.
ממולץ כדי להכניס ברכה בבית – לעשות סעודת מצווה,
ולהכניס עשרה יודעי ספר שילמדו את סדר חנוכת הבית עם התפילות והלימוד.
ובמעמד טקס חנוכת הבית, לקרוא את התפילה של ברכת הבית.

ברכת הבית תפילה

בשם יי א-ל עולם נעשה ונצליח – עזרנו בשם ה' עושה שמים וארץ.

יהי רצון מלפניך אבינו מלכנו, א-ל עליון שתעשה נא עימנו צדקה וחסד חינם וברך את כל בני בית זה בחיים טובים וארוכים, בחיים של שלום, חיים של ברכה, חיים אשר יהיו מלאים בתורה ומצוות ומעשים טובים, חיים אשר תמלא נא את כל משאלות ליבם לטובה ולברכה.

וְתַשְׁגִּיחַ נא אבינו מלכנו על כל בני בית זה בְּעֵין חֶמְלָתֶךָ, בְּעֵינָא עִילָאָה, עֵינָא קַדִּישָׁא, עֵינָא חַדָּא, עֵינָא חִוָּורָא, עֵינָא דְאִיהִי חִיוַּור גּוֹ חִיוַּור, עֵינָא דְכָלֵיל כָּל חִיוַּור, עֵינָא דְכֻלָּא יְמִינָא, עֵינָא פְקִיחָא, עֵינָא דְאַשְׁגָּחוּתָא תְּדִירָא, עֵינָא דְכֻלָּא רַחֲמֵי, עֵינָא דְאִיהִי רַחֲמֵי גּוֹ רַחֲמֵי, עֵינָא דְכָלֵיל כָּל רַחֲמֵי, עֵינָא דְלֵית עֲלָהּ גַּבְנִינֵי, עֵינָא דְלָא אִדְּמִיךְ וְלָא נָאִים, עֵינָא דְכָל עֵיינִין בִּישִׁין אִתְכַּפְיָין וְאִתְטַמְּרָן גּוֹ כֵיפִין מִן קֳדָמוֹהִי, עֵינָא דְנָטִיר לְיִשְרָאֵל כְּדִכְתִיב הִנֵּה לֹא יָנוּם וְלֹא יִישָׁן שׁוֹמֵר יִשְרָאֵל, וּכְתִיב: הִנֵּה עֵין יְיָ אֶל יְרֵאָיו לַמְיַחֲלִים לְחַסְדּוֹ

וכתיב: בן פורת יוסף בן פורת עלי עין,

ותשמור ותציל נא אבינו מלכנו את כל בני בית זה מכל עין הרע, מפגע רע, ממקרים רעים, מכל חולי, מכל מחלה, מיצר הרע, מאנשים רעים ומכל שעות קשות ורעות המתרגשות ובאות לעולם.

והגן נא בעד כל בני בית זה ותרחיקם מכל מה שאתה שונא ומכל הכיעור והדומה לו, ותדביקם לכל מה שאתה אוהב, ותוליכם תמיד בדרכים טובות וישרות, בדרך התורה והמצוות הקדושה והטהרה והמעשים הטובים, ויזכו בעזרתך ה' יתברך כל בני בית זה להיות תמיד שליחים טובים ונאמנים מבורכים ומוצלחים חזקים ברוחניות וגשמיות ובראים שלך.

ויזכו כל בני בית זה להגדיל ולהגביר ולהרבות במאוד מאוד את גבול הקדושה בבתי ישראל כמעין נובע כנהר המתגבר כנהר שאינו פוסק לעולם ובכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו-ברך ה' חילם ופועל ידם תרצה- ותהיה עימם תמיד.

אנא ה' ברך וסייע לכל בני בית זה שיזכו לעסוק בתורתך הקדושה בהתמדה מופלגה ללא שום טרדות ועיכובים ויזכו ללמוד וללמד לשמור לעשות ולקיים את כל דברי תלמוד מתוך בריאות איתנה, מתוך שמחה והרחבה מופלגה ברוחניות וגשמיות ומתוך נפש חפצה וטוב לבב אמן כן יהי רצון נצח סלה ועד.

ותשרה נא אבינו מלכנו בבית זה תמיד אהבה ואחוה שלום וטובה מרובה ותמשיך נא על בית זה ועל כל בתי ישראל רחמים וחסדים גדולים ברכות וישועות מרובות קדושה וטהרה מופלגה אמן כן יהי רצון נצח סלה ועד.

ברכת הבית טקסט 2

יבורך זה הבית בברכת שמים,
והיה כעץ שתול על פלגי מים.

אהבה רעות וששון בו ישכנו,
פרנסה והצלחה ובריאות ובו יכונו.

ברכת הבית מילים 3

בזה הבית תשרה הברכה,
בזה הבית תשכון שכינה,
בזה הבית ששון ורינה.

ברכת הבית נוסח 4

יבורך זה הבית בברכת שמים,
והיה כעץ שתול על פלגי מים.

אהבה ומידות טובות בו שולטות,
ועל כן שום צרה וקללה בו שלא תשלוט.

רק שמחה וצהלה בבית זה ישמע,
גם פרנסה ברכה והצלחה !

עוד קישורים ממולצים לברכת הבית :

בברכת הבית צוות אתר הברכות הישראלי

הראה עוד ברכות