ברכות לחתן וכלה

ברכות לחתן וכלה – מתאים בסיגנון לדתיים מסורתיים ומאמינים.

ברכות לחתן וכלה

יחד כולנו – איתך בתחינה,
שאבני היסוד תהיינה לראש פינה.

תפילותיך יעלו לפני קונך,
סוגה בשושנים תהיה דרכך.

זה אשר ברא, ששון ושמחה
יעתיר לכם ביחד – רב שפע וברכה.

שיהיה הבנין איתן ושלם,
כי סודו ויסודו אישה יראת השם.

איתך ברגעים גדולים,
שתזכו לדורות מעולים – יראת השם שתולים.


מזל טוב – בנין עדי עד.

שמחים בשמחתך בלי גבולות,
והלואי ויהיה ברכה ונחת בכל ההכנות.

הנה עוד רגע קטן ואתם מתחת לחופה,
ואנחנו כאן בשבילכם לכל צורך ועזרה!

שתזכו לבות בית יהודי, נאמן.
בשמחת רבי נחמן – כמובן.

שבביתכם ישרו תמיד:
גילה, רינה, דיצה, חדוה,
אהבה, ואחוה, ושלום ורעות,
בקלי קלות.

כתיבת תגובה