ברכות להנחת תפילין, גיל העצמאות

לקט ברכות לבר מצווה – ברכות להנחת תפילין, זה גיל העצמאות זמן של התעלות.

ברכות להנחת תפילין

ספר התורה נפתח בהיכל בית הכנסת
ההתרגשות במקום רק הולכת וגוברת.

חתן הבר מצווה עומד ומצפה לרגע המיוחד
בו יאמר את ההפטרה אותה שינן ולמד.

התפילין הקדושות נרגשות והשמחה גדולה,
שזוכות הן להיות מונחות על ידו וראשו לראשונה.

נאחל לחתן המיוחד שזה עתה עזב את עולם הילדות
שיזכה לשפע ברכות, אושר, הצלחה ובריאות.

שבורא העולמים ירעיף עליו ברכות ומתנות
שיזכה להרבות במצוות ולצבור שלל זכויות.

לבר המצווה – גיל העצמאות

השתילה באדמה הייתה לפני שלושה עשר שנים
בתחילת הצמיחה רק הציצו נבטים.

עוד טיפה ועוד טיפה בהשקיה מסורה
חוזקו השורשים והצמיחה התגברה.

ההשקעה וההתמדה פשוט משתלמת
הוריך הצמיחו בביתם אילן לתפארת.

כעת הגיע הזמן לקחת אחריות
על מעשיך ועל צמיחה של עצמאות.

אתה מקבל על עצמך עול תורה ומצוות
שתצמיח פרחים ותניב הרבה פירות.

שתזכה לעלות ולצמוח בדרכים ישרות
ושממרום ישפיעו עליך שפע ברכות.

כתיבת תגובה