ברכה לקבלת תואר

ברכה להוצאת תואר / ברכה לקבלת תואר.

מתאים לבנים ובנות שעמלו והצליחו !

יגעת, עבדת, השקעת

ועכשיו עת לקצור הפירות

סמסטר על סמסטר חרשת

מזריחה עד כיבוי האורות

לימודים, מבחנים, קלסרים

מבחנים ציונים עבודות

שינונים, רשימות, מאמרים

כשלונות הצלחות מעידות

ועכשיו, אחרי כל העמל

כשתמו ימי היגיעה

כשנסגר סוף סוף החמ"ל

אני אומר מידיעה

התואר מגיע לך ביושר

קח, השתמש בו באושר.

תצליח הלאה

בכל אשר תפנה

והעיקר תנוח

תישן, תהנה.

הראה עוד ברכות

כתיבת תגובה