ברכה לפסח ממעסיק לעובד

ברכה לפסח ממעסיק לעובד

עובד יקר!

שמח על הזדמנות

להודות ולהביע הערכה

על תקופה ארוכה

של מתן, שיתוף, פעולה ברוכה,

בשלמות, ברצון ובשמחה.

גם בימים אפורים ובכל שעה

הורגשה המסירות וההשקעה.

לוואי ונזכה תמיד רק להעפיל ולהצליח

תמיד בבריאות והרבה כח!

מעריך,

הראה עוד ברכות

כתיבת תגובה