ברכה לסוף סמסטר / סיום שנת לימודים :

ברכה לסוף סמסטר / סיום שנת לימודים :

כל סיום הוא סימן להתחלה,
וגם אם הראש עדין לא שם – במחילה.

רציתי רק לאחל הצלחה,
לפני שתתחיל שנה חדשה,

ותשכח שהיה סמסטר צפוף,
ורצית רק לברוח לטוס ולעוף,

שתעבור את זה בשלום… ומעבר,
ותעשה חיל ממש כמו גבר,

ורוצה גם עוד קצת לאחל –
חיים הכי מאושרים בתבל!

עוד ברכות לסוף שנת הלימודים למורה / ולמחנכים :

תודה והערכה למורה / מחנך

ברכה לסוף שנת הלימודים

ברכה לקבלת תואר

ולשנה הבאה כדי שהלימודים יהיו יותר קלים ומעניינים…
אל תשכחו לומר תפילה להצלחה במבחנים !

כתיבת תגובה