ברכה ליולדת, שפע ממרומים.

ברכה ליולדת, שפע ממרומים.
איזה כיף כמה מזל טוב, עוד נשמה ירדה לעולם –
ברכו אותה ואת ההורים.

ברכה ליולדת

ההכרזה נשמעת עד למרומים,
מזל טוב להורים המאושרים.

תינוק חדש הגיע לעולם,
נחת, שמחה ואושר ישפיע על כולם.

הבכי המתוק בלילות הקרובים,
יזכיר לכם שקיבלתם מתנה ממרומים.

כל צעד וצעד של תינוקכם
יפיח נהרות וימים של שמחה בכם.

נאחל לכם אין ספור רגעים של התרגשות והנאה,
שפע ברכות והמון הצלחה.

שהשם ישפיע עליכם שפע כוחות בגידול הילדים,
שתרוו מהם נחת לעולמי עולמים.

הראה עוד ברכות

כתיבת תגובה

מתנות לאביונים

איפה השמחה שלך?

תשמח/י עניים הגונים ממשפחות וילדים נזקקים לשמחת פורים,
תרמו בעין טובה ויד נדיבה - מתנות לאביונים, המתנה האהבה שלך תעלה חיוך לנזקקים...
וממרומים יחייכו וישמחו גם אותך ותראה ישועות וניסים !!
ביחד, נוכל להשפיע לאורך זמן ולהפיץ שמחה לאלה הזקוקים לכך ביותר.

לתרומות וישועות - הקליקו

זכר למחצית השקל