בדיחות ליום כיפור

בדיחות ליום כיפור

בראש השנה אין מתי לאכול.
ביום כיפור אסור לאכול.
בסוכות אין איפה לאכול.
בחנוכה שמנים מדי כדי לאכול.
בפורים שיכורים מדי בשביל לאכול.
בפסח אין מה לאכול.
בשבועות עייפים מדי מכדי לאכול.
ועד שיש בט"ו בשבט משהו לאכול… מייבשים לך את זה!

קבצן ביום כיפור

יהודי קבצן הסתובב בין הכפרים לקבץ נדבות,
באחד הימים היה מאוד רעב ולא היה לו לא אוכל ולא כסף,
עד שהבריק במוחו רעיון.
הוא הגיע לאחד הכפרים הנדחים, נכנס לביהכנ"ס
והתחיל לשאול את האנשים בתמימות,
מה אתם לא אוכלים סעודה הרי מחר יום כיפור ?
הם נבהלו ומיד רצו הביתה להכין סעודה המפסקת וכו',
אבל השמש היה מבוהל עוד יותר כי הוא לא דאג להזמין חזן לתפילות יום כיפור,
אבל הקבצן הרגיע אותו ואמר שהוא יודע להתפלל,
וכך סיכמו על מחיר יקר,
וכמובן שהשמש קרא לו בכבוד מלכים אליו הביתה,
לסעודה המפסקת שהיתה ערוכה כראוי וכיאות לאורח הדגול שממש הציל אותם.
למחרת באמצע תפילת נעילה, הקבצן (החזן) מזהה בזווית עינו שיהודי מהעיר נכנס לביהכנ"ס,
לאחר חשיבה מהירה הוא התחיל את הפזמון הבא באותו קצב ובאותו נוסח:
באתי לעיר שכולה חכמים, אמרתי להם היום יום כיפורים, חצי שלי וחצי שלך, קדוש.

בחור רפורמי בערב יום כיפור

בחור רפורמי בא בערב יום כיפור לרב ושאל אותו:
"הרב, אני לא יודע מה לעשות, יש הערב את הגמר
של הפוטבול ויש גם 'כל נדרי' בבית הכנסת,
שניהם חשובים לי מאוד. לאיזה מהם אלך?"
הרב: "אתה יודע, אפשר להקליט.." הרפורמי:
"תודה על העצה! אני אקליט את כל נדרי…"

בדיחה בחוכמה יהודית

יום אחד שכיר תבע מאת בעל-הבית שכרו לכל השנה.
והלה כפר בכל.
עמדו והלכו שניהם לרב לדין.
אמר הרב לבעל הבית:
כל הכובש שכר שכיר עובר בחמישה איסורים.
החזיר בעל-הבית:
רבי מה שכר אני חייב לו? צא וחשוב:
שלוש מאות שישים וחמישה ימים הווי שנה,
והוא לא עבד אלא שליש, היינו שמונה שעות ביום.
אמור מעתה, שלא עבד אלא מאה ועשרים ואחד יום.
טול חמישים ושתיים שבתות, שמונה ימים של פסח, שניים של
שבועות ותשעה של סוכות;
טול עוד שניים של ראש השנה, שניים של ערב יום כיפור ויום כיפור,
ועוד אחד של תשעה באב, ונמצאים חסרים שבעים ושישה ימים.
מכאן, שעבד רק ארבעים וחמישה ימים.
שני שבועות חלו אשתו וילדיו, ואותם הימים לא היתה עבודתו קרויה עבודה,
ולסוף חלה גם הוא חודש ימים.
טול ארבעים וארבעה מארבעים וחמישה,
ואין לו עלי אלא שכר של יום אחד.
אבל, רבי, "ציצליסט" הוא אדם זה, ולא עבד גם בחגא שלהם, בראשון במאי.
ומה שכר יש לו בידי?

לא בירכתי ביום כיפור

בחור אחד הגיע לרב ופתח בהתוודות:
"הרב, שבוע שעבר אכלתי ארוחה ולא בירכתי ברכת המזון…"
הרב: "למה?"
הבחור: "כי לא נטלתי ידיים לפני הארוחה…"
הרב: "עברת על 2 חוקים,
אבל לא הבנתי.. למה לא בירכת ולמה לא נטלת ידיים?"
הבחור: "כי האוכל לא היה כשר.."
הרב: "אכלת אוכל לא כשר?!"
הבחור: "מה נעשה, הייתי במסעדה לא יהודית…"
הרב: "עוד יותר גרוע, למה לא יכולת ללכת למסעדה כשרה?!"
הבחור: "מה, ביום כיפור"!?

הראה עוד ברכות

כתיבת תגובה