בדיחה על מורים

מה המורים רוצים מאיתנו התלמידים ?

בדיחה על מורים :

המורים בבית הספר רוצים :
שנתעורר מוקדם כמו תרנגולים,
נשכים לביה"ס כמו אריות,
נרוץ לביה"ס כמו איילות,
נסחב תיקים כמו חמורים,
נשתוק בשיעור כמו דגים,
נהיה חרוצים כמו נמלים,
ולהעתיק כמו קופים,
נענה לשאלות בחכמה כמו נחשים,
ואחרי כל זה הם עוד מתפלאים למה אנחנו מתנהגים כמו חיות!!!

מי בעד לתת למורים רטלין ?

לקט בדיחות קורעות בדף הבא : בדיחות | בדיחות של שיכורים | בדיחות ליום הולדת

 

כתיבת תגובה