אנשים לומדים להעריך

אנשים לומדים להעריך :

אנשים לומדים להעריך
את הבריאות אחרי מחלה
את הטוב אחרי הרע
את השובע אחרי רעב
את האמת אחרי השקר
את השלום אחרי המלחמה
את האהבה אחרי הבדידות
את השמחה אחרי העצבות

כתיבת תגובה