איחול לפני מבחן

איחול לפני מבחן

כפרפר אלי אור

אל ההצלחה תקרב

את המבחן בגדול תעבור…

והתוצאות – בגדול יהיו מפציצות !

 

כדבורה אל הצוף

הצלחתך תשגה ותצוף…

בכל פרק וסעיף

סייעתא דשמיא אותך תקיף !

אמן כן יהי רצון …

בהצלחה במבחן !

תפילה להצלחה במבחן

מאתר התפילות הישראלי – תפילה להצלחה במבחנים

כתיבת תגובה