Tag: שבת

שיר למארחים בשבת

שיר למארחים בשבת השבת שפרסה את כנפיה האדירה נופיה הכניסה אוירה קבלנו את פניה בביתכם הפתוח לרווחה בו מצאנו מנוחה לנשמה העיפה מהיומיום המלאה בעשיה שמרגוע לה היא השבת.

ברכה למארחים בשבת

ברכת שבת שלום למארחים | התארחתם בשבת אכלתם טוב ישנתם נהנתם ? מגיע למארחים מילה טובה על עונג השבת… ברכת שבת שלום למארחים אין מתנה גדולה משבת בה נחים הבן עם הבת… תודה על הזדמנות נפלאה להתארח על אוירה טובה שמערעננת את המוח ומחדשת את הכוח… מעריכים מאוד, יישר כוח ! ברכה למארחים בשבת תודה …

המשיכו בקריאה »