Tag: רפואה

ברכה לרפואה שלימה

ברכה לרפואה שלימה רפואה שלימה כשבחוץ מעונן ואתה מצונן במיטה עם חום ותרופה מייחל כל הזמן שתהא הפוגה , ותקום ותלך ותפסע .   כשהגרון כואב והראש מסתובב אני יושב וכותב מקווה דואג וחושב   מבקש מרופא כל בשר מאדון העולמים אבא שאותנו אוהב כילדים שישלח רפואה שלימה וחיים בריאים שיהיו הרבה סיבות ורגעים – …

המשיכו בקריאה »