Tag: רופא

תודה לרופא / פסיכיאטר / מטפל אחר

תודה לרופא / פסיכיאטר / מטפל אחר ימים שכאלו יכלו לעבור באופן שונה אילו לו היית אתה לצדנו  כמלאך: מתמסר, דואג, משקיע ומרגיע – הרבה מעבר לטיפול הנדרש. תודה על כל רגע שהענקת בטוב לב שופע, על כל דמעה שנחסכה, ועל כל חיוך שעלה על השפתיים, בזכותך! מוקיר ומעריך ללא סוף… מודה בתפילה לאלהים עד …

Continue reading

תודה והערכה למתנדב / רופא על סיוע

תודה והערכה למתנדב / רופא על סיוע האמנם הכרנו בסיטואציה שלא היינו בוחרים בה, אך זכינו להכיר אדם שהוא מלאך טוב, שופע טוב לב במידות שהן למעלה מן השכל. תודה על כל מה שהיית בשבילנו, ועל הזכות הגדולה לפגוש בך. יפתח לך ה' מאוצרו הטוב ותזכה לשפע אושר ושמחה כל הימים מוקירים ומעריכים

תודה לרופא

תודה לרופא מאחורי כל רופא גדול עומד מלאך גדול, אך לפעמים הרופא הוא המלאך בעצמו. תודה על מסירות, השקעה והבנה ובמיוחד על השראת אווירה נעימה ורגועה. יברכך האלוקים, ותראה אך טוב בכל מעשי ידיך. מודה ומעריך,