Tag: עסקים

ברכה לפותח עסק

ברכת העסק,אנשי עסקים לוחצים יד,דמויות

ברכה לפתיחת עסק חדש / ברכה לפותח עסק שתזכה לסיוע ממרומים – את עסקיך להרים ויבואו לקוחות רבים – שביעי רצון ומולהבים אף מרחוק ינהרו – נער וזקן לא יעדרו בברכת הצלחה בכל משלח ידיך – ושם טוב שהולך אחריך !   כדאי גם לקרוא את :  ברכת העסק  

ברכת העסק

ברכת העסק,אנשי עסקים לוחצים יד,דמויות

ברכת העסק לקט ברכות לעסק ולעסקים… ברכת העסק בזאת המלאכה שמחה וברכה בזה המקום ברכה ושלום בזה הפתח הצלחה לבטח בזאת הכניסה שפע ופרנסה.   ברכת העסק במזל טוב יבורך זה העסק וכל הבאים בשעריו ובתמורה גדולה יבורכו כל המשקיעים   עסק זה יתברך בשפע פרנסה הצלחה ושלום   ברכת העסק בזה העסק לא יבוא …

Continue reading