Tag: מתנדב

ברכות למתנדב

ברכות למתנדב למתנדב שהגיע ברגע הנכון והציל אותנו מאסון מכל הבחינות ריגש אותנו – בטוב הלב שימח אותנו – בדאגה הכנה הדהים אותנו – בחסד לשם מצווה לימד אותנו – מהי התמסרות הדגים – מהי השתתפות עודד – ולא הרגשנו מסכנות שתראה ברכה והצלחה – במהלך התנדבותך ולא תיראה יותר – צער וכאב מודים ומעריכים מאד מכל הלב ! במילים שלנו – …

המשיכו בקריאה »

תודה והערכה למתנדב / רופא על סיוע

תודה והערכה למתנדב / רופא על סיוע האמנם הכרנו בסיטואציה שלא היינו בוחרים בה, אך זכינו להכיר אדם שהוא מלאך טוב, שופע טוב לב במידות שהן למעלה מן השכל. תודה על כל מה שהיית בשבילנו, ועל הזכות הגדולה לפגוש בך. יפתח לך ה' מאוצרו הטוב ותזכה לשפע אושר ושמחה כל הימים מוקירים ומעריכים