Tag: מנקה

תודה למנקה

תודה,רקע כחול,ניצוצות,אור

תודה למנקה היא את הבית מבריקה לא תשקיעו במילה טובה ומבריקה לשמח את העובדת שכוחה משקיעה ? תודה למנקה למנקה שמבריקה את הבית לא מדלגת על סדקים בכל מקום שמגיע נהיה פתאום ריח נעים כיף ונקי להיות אז בבית להרים את הרגליים ולראות את המים הנקיון שמגיע בעקבות הריח לא מחמיץ ונשאר להתאזרח טוב ומדהים …

המשיכו בקריאה »