Tag: מכתב פרידה

מכתב פרידה

לב,ברכות,אדום

מכתב פרידה – מחבר או חברה – אתר הברכות הישראלי מכתב פרידה שמש היא תקווה, היא אור, היא אהבה. שמים הם אינסוף, הם שחרור, הם כוחות לאסוף. עשב הוא צמיחה, הוא חיות, הוא הצלחה. פרח הוא נעים, הוא מתנה, הוא מדהים. כל כך הרבה רציתי לאחל עוד לפני שאת הפרידה אצליח לעכל את הציור הזה …

Continue reading