Tag: ירושלים

תפילה לירושלים

אתר ברכות

תפילה לירושלים מלי ברונשטיין מילים ולחן: שייקה פייקוב ירושלים, עיני כל ישראל – אלייך נשואות בתחינה. ירושלים, ירושלים, הרשיני לזמר לך – תפילה. ירושלים, ירושלים התפללי לשלומנו לשלום כל ישראל. ירושלים כילד אזכרך, איך אבא בטלית אותך ברך מאז, הרבה שנים, חלמתי בין אלפי אחים ליום שבו אשוב לראותך. ירושלים, ירושלים… ירושלים, מבצר כל המלכים, …

המשיכו בקריאה »