script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.js" type="text/javascript">

ארכיון תגיות: יהדות

ברכות השחר לאישה

ברכות השחר לאישה ברכות השחר לאישה. אין הרבה שינויים בהלכות ברכת השחר לנשים, רק הברכה שעשני כרצונו, ולנוסח ברכות השחר ספרדי שלא עשני גויה / שפחה… יש מסבירים שמברכת כרצונו כי האישה נבראה כרצונו של השם יתברך, והרי רואים שנשים הם הרבה יותר קרובות בתפילה ובלב מחוברות להשם יתברך יותר מהגברים שהם יותר פרועים לכן …

המשיכו בקריאה »

ברכות השחר

ברכות השחר נוסח עדות המזרח. ברכות השחר ספרדי. ברכות השחר הן ברכות שבח להשם יתברך, שעל כל יהודי לומר ולהודות על ניסים ונפלאות בבריאה – בכל בוקר בקומו משנתו. ברכות השחר מנוקד ומדוייק, לברך ולהודות להשם יתברך על כל הטובות ! ולאחריו אומרים תפילת שמע ישראל. בדרך כלל אנשים נוטים לקחת כמובן מאליו את הנסים המופלאים כגון שינוי הטבע, …

המשיכו בקריאה »

12