Tag: חברה שמתארסת

ברכה לחברה שמתארסת

ברכה לחברה שמתארסת בס"ד רגע לפני שאני עונדת את טבעת הארוסין שניה לפני שאני לומדת שמות חדשים רגע אחרי הדרך שהביאה אותי לכאן רגע אחרי המתח, הלחץ ההתרגשות הבלאגן רציתי לאמר לך חברתי שאני כאן, בזכותך היית איתי בהתלבטויות , עזרת לי בהחלטות שמעת כשדיברתי , יעצת כשנזקקתי היית בשבילי כל הזמן כשרציתי לחשוב נעלמת …

Continue reading