ברכת הבית

בית,עץ,גג מעץ,ירוק,חום

בית,עץ,גג מעץ,ירוק,חום