תפילה לירושלים

תפילה לירושלים

מלי ברונשטיין
מילים ולחן: שייקה פייקוב

ירושלים,
עיני כל ישראל –
אלייך נשואות בתחינה.
ירושלים, ירושלים,
הרשיני לזמר לך –
תפילה.

ירושלים, ירושלים
התפללי לשלומנו
לשלום כל ישראל.

ירושלים
כילד אזכרך,
איך אבא בטלית אותך ברך
מאז, הרבה שנים,
חלמתי בין אלפי אחים
ליום שבו אשוב
לראותך.

ירושלים, ירושלים…

ירושלים,
מבצר כל המלכים,
היכן הם, יפתי, הנביאים?
האם ישמעו?
סיבלות עמי ידעו?
מי יקבצם מבין
הגויים?

ירושלים, ירושלים…