תודה רבה

תודה רבה,פרח,צהוב,מכתב

תודה רבה עם פרח צהוב על רקע של מכתב