תודה לרופא

תודה לרופא

מאחורי כל רופא גדול עומד מלאך גדול,

אך לפעמים הרופא הוא המלאך בעצמו.

תודה על מסירות, השקעה והבנה

ובמיוחד על השראת אווירה נעימה ורגועה.

יברכך האלוקים, ותראה אך טוב בכל מעשי ידיך.

מודה ומעריך,

הראה עוד ברכות

כתיבת תגובה