תודה במשלוח מנות לגננת / מורה / איש חינוך / מטפל

תודה במשלוח מנות לגננת / מורה / איש חינוך / מטפל

ביום הפורים כאות תודה

נשלח זו האיגרת בידי הרצים

למי שעמל בכל כוחותיו

והשקיע רבות את ילדנו להעצים

ליבנו מלא הערכה ותשבחות

לא פלא כי אנו מרוצים,

שמחים להיות בידיים הכי טובות!

קישורים נוספים

ברכות לפורים

ברכה למשלוח מנות בפורים

ברכה לפורים,פורים שמח,ליצן,כובע

ברכה לפורים