שיר למארחים בשבת

שיר למארחים בשבת

השבת

שפרסה את כנפיה

האדירה נופיה

הכניסה אוירה

קבלנו את פניה

בביתכם

הפתוח לרווחה

בו מצאנו מנוחה

לנשמה

העיפה מהיומיום

המלאה בעשיה

שמרגוע לה היא

השבת.