יום הולדת

יום הולדת שמח

יום הולדת שמח

יום הולדת

יום הולדת

חג לך שמח
וזר לך פורח
ויום הולדת מרגש

אתה תהיה זורח
תרקוד עם האורח
ויום הולדת יש לך היום

בלון אדום פורח
ועוגה מפיצה
פה ריח
ויום הולדת גדלת בשנה

יום הולדת