ברכת העסק

ברכת העסק לקט ברכות לעסק ולעסקים…

ברכת העסק

בזאת המלאכה שמחה וברכה

בזה המקום ברכה ושלום

בזה הפתח הצלחה לבטח

בזאת הכניסה שפע ופרנסה.

 

ברכת העסק

במזל טוב יבורך זה העסק וכל הבאים בשעריו

ובתמורה גדולה יבורכו כל המשקיעים

 

עסק זה יתברך בשפע פרנסה הצלחה ושלום

 

ברכת העסק

בזה העסק לא יבוא נזק,

בזה הפתח לא יבוא מתח,

בזאת המלאכה תחול הברכה,

ויהי שפע שמחה והרבה הצלחה,

הצדקות ינתנו בחום לנזקקים – לכן יצליחו תמיד העסקים !

 

בברכת העסק צוות אתר הברכות הישראלי