ברכה לבר מצווה לדתיים

ברכה לבר מצווה לדתיים

בס"ד

דורון דרשה

לחתן הבר מצוה הבחור היקר …. שליט"א

לרגל הכנסו לנועם עול תורה ומצוות

ויה"ר שיזכה לגדול בתורה וירא"ש ומידות טובות

לתפארת המשפחה ולתפארת כל בית ישראל

ושיזכה לעשות נח"ר לבורא ית' שמו

המאחלים מכל הלב

פלוני למשפחת פלונית ומשפחתו

 

(פירוש ראשי התיבות:

*שליט"א- שיחיה לאורך ימים טובים אמן

*ויה"ר- ויהי רצון

*וירא"ש- ויראת שמים

*נח"ר- נחת רוח

*ית'- יתברך)